• Actueel
  • Nieuws
  • VLP Lotgenotencontactdagen


VLP Lotgenotencontactdagen

Zaterdag 7 oktober en/of zaterdag 28 oktober 2017

Vooraankondiging van deze twee lotgenotenbijeenkomsten voor vrouwen met Vulvaire Lichen Planus.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen gaan beide bijeenkomsten door, óf wordt gekozen voor één datum. In principe is het de bedoeling dat er een bijeenkomst in Noord Nederland
en een in Zuid Nederland gehouden wordt.
De bijeenkomst is nadrukkelijk alleen bedoeld voor leden met VLP en niet voor introducé’s. Nadere informatie volgt in de Nieuwsbrief en een volgende Ledenbericht.