• Actueel
  • Nieuws
  • WIE GAAT ONS HELPEN???


WIE GAAT ONS HELPEN???

De LPVN heeft inmiddels een nieuwe aspirant penningmeester maar wij zoeken nog een algemeen bestuurslid ….

De LPVN is goed op weg om zichzelf en de aandoening onder de aandacht te brengen van patiënten en de medische wereld. Zo zijn de afgelopen twee jaar tandartsen en mondhygiënisten uitgebreid geïnformeerd. Voor dit jaar staan de huisartsen op de planning en zijn wij bezig met een speciale folder over vulvaire lichen planus. Een paar specialisten hebben ons laten weten, mee te willen werken aan onderzoek naar behandeling van lichen planus en er zijn goede contacten tussen bestuur en de Medische Adviesraad.

Deelname aan beurzen en symposia, zitting in werkgroepen van Huidpatiënten Nederland, de NVOG en de VSOP, organisatie van lotgenotenbijeenkomsten, het uitbrengen van Ledenberichten en Nieuwsbrieven, de redactie van ons foldermateriaal – dit is slechts een greep uit de bestuurstaken. Ondertussen werken we aan een nieuwe website en hopen we binnenkort met een besloten facebookpagina te kunnen starten. 

Maar wij hebben te weinig mensen om al dit werk voort te kunnen zetten! 

Overige bestuurstaken

Wilt u het bestuur op enigerlei wijze ondersteunen, laat het ons weten, denk met ons mee. Wij zijn een laagdrempelig bestuur en willen vooral, dat wie meewerkt, niet alleen energie in de club steekt, maar er ook veel energie uithaalt. Gewoon omdat het leuk is om samen iets te doen voor een goed doel.

Alle hulp is welkom - ook als u niet zo heel veel tijd heeft!

Mail voor meer informatie naar .