• Disclaimer


Disclaimer

www.lichenplanus.nl is niet bedoeld voor het geven van professioneel medisch advies of voor andere professionele dienstverlening, ook niet in plaatsvervangende zin. Deze website is uitsluitend opgezet met als doel het verschaffen van algemene voorlichting en informatie. U dient deze website niet te gebruiken voor het maken van een diagnose of voor de behandeling van een gezondheidsprobleem of een ziekte, en wij zijn niet aansprakelijk voor een diagnose die op deze manier tot stand komt. Wanneer u gezondheidsproblemen of ziekteklachten heeft dan dient u zich te richten tot een medisch beroepsbeoefenaar. U dient zich voor medisch advies niet te baseren op deze website en de Lichen Planus Verniging Nederland aanvaard ook geen aansprakelijkheid voor enig persoon die zich daarbij baseert op de inhoud van deze website.

De gegevens op deze website zijn zorgvuldig samengesteld. De Lichen Planus Vereniging Nederland publiceert deze website in de hoop dat de inhoud ervan van nut zal zijn, maar zonder enige garantie; zelfs zonder de impliciete garantie van geschiktheid voor een bepaald doel. De Lichen Planus Vereniging Nederland is dan ook niet aansprakelijk voor de juistheid van informatie op deze website en/of voor eventuele gevolgschade.

De website is gebouwd door Paul Kleingeld van qombo.nl