Uitgave 2020 Lichen Planus Vereniging Nederland 
Genitale Lichen Planus bij Vrouwen

Uitgave 2017 Lichen Planus Vereniging Nederland
Algemene Brochure Lichen Planus Vereniging Nederland

Uitgave 2020 Lichen Planus Vereniging Nederland
Wat is lichen planus – Patiënteninformatie bij de Richtlijn Lichen Planus

Uitgave 2020 Lichen Planus Vereniging Nederland

Lijf en Leven met Lichen Planus – Ervaringsdeskundigen aan het woord

Uitgave 2020 Lichen Planus Vereniging Nederland
Diagnostiek en behandeling Orale Lichen Planus

Onderzoek in opdracht van de LPVN door ResearchNed (2017)
Eindrapport Ledenenquete LPVN 2 2017

Onderzoek in opdracht van de LPVN door ResearchNed (2014)
Presentatie Ledenenquete LPVN 2013

In opdracht van de LPVN door Stichting Aquamarijn (2014)
Onderzoek naar de implementatie van de richtlijn Lichen Planus