• Degynaecoloog.nl Patientenplatform om vrouwen uit alle levensfasen van betrouwbare informatie te voorzien en te ondersteunen bij het maken van beslissingen als het gaat om gezondheid.
 • Huidarts.com Kenniscentrum voor zowel patiënten als artsen.
 • Huidnederland.com Koepelorganisatie van huidpatiëntenverenigingen voor een specifieke huidziekte.
 • Huidconsult.nl beoogt eerlijke en objectieve informatie te bieden over zo veel mogelijk huidziekten. De teksten over huidziekten zijn geschreven door dermatologen. Een groot deel hiervan is gebaseerd op de folders van Huidinfo.nl.
  Naast deze uitgebreide informatie voorziening biedt Huidconsult.nl ook een zelfdiagnose systeem, e-communities voor uitwisseling van ervaringen door bezoekers en een mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de dermatoloog t.b.v. advies
 • Huidfonds.nl Door het werven van donaties en het aangaan van samenwerkingsverbanden, wil Huidfonds een bijdrage leveren in het verbeteren van de kwaliteit van huidzorg en informatieverstrekking.
 • Huidhuis.nl Een platform voor kinderen en tieners met een huidaandoening, maar ook voor hun ouders, verzorgers en betrokken professionals. Het biedt een schat aan informatie en een mogelijkheid om via e-consult in contact met een dermatoloog te treden.
 • Huidtherapie.nl Nederlandse Vereniging Van huidtherapeuten
 • Huidziekten.nl Beknopte informatie over huidziekten, primair gericht op de dermatoloog en de dermatoloog in opleiding.
 • Nvdv.nl Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen.
 • Psychodermatologie.nl Psychodermatologie houdt zich bezig met de rol van psychosociale factoren bij het ontstaan, het beloop en de behandeling van huidziekten.
 • Red Vulva.nl Overkoepelende stichting, met als doel belangenbehartiging van alle vulvaire aandoeningen.
 • Rutgers.nl Rutgers is het Nederlandse kenniscentrum rond seksualiteit. Zij werken aan de verbetering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Nederland en in Europa, Afrika en Azië. De aanpak van Rutgers integreert beleidsbeïnvloeding, onderzoek en steun aan professionals in het veld.
  Rutgers.international
 • Sickandsex.nl Sick and Sex heeft als doel aan ieder die geconfronteerd wordt met ziekte op toegankelijke wijze informatie te bieden op het gebied van seksualiteit, intimiteit en relatie.
 • Vulvapoli.nl Een vulvapoli is doorgaans een samenwerking tussen de afdelingen Dermatologie en Gynaecologie van een ziekenhuis. Het is belangrijk dat zo’n vulvapoli samenwerkt met andere zorgverleners, zoals huisarts, uroloog, seksuoloog, psycholoog en bekkenbodemfysiotherapeut. Deze website biedt (patiënten)informatie over alles wat u wilt weten op het gebied van vulvaire aandoeningen en vulvapoli’s in Nederland
 • Digitalezorggids.nl Ontdek op deze website welke apps en andere digitale middelen jou kunnen helpen om je gezondheid en zorg te verbeteren.
 • Zorgkaartnederland.nl van Patientenfederatie Nederland biedt een overzicht van het zorgaanbod in Nederland.


Buitenlandse informatieve websites


European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)

American Osteopathic College of Dermatology
Amerikaanse website van osteopatische huidartsen, met uitgebreide informatie over Lichen Planus.

DermIS – Dermatology Information System
Een meertalig (Engels, Duits, Frans) dermatologisch informatie systeem: een systematisch overzicht van ziekten. Deze site bevat onder meer een uitgebreid foto overzicht van Lichen Planus.

DermNet NZ
Website van de Dermatologische Vereniging van Nieuw Zeeland. Bevat deze informatieve pagina over Lichen planus.