Deelname koepels

Samenwerking met andere huidorganisaties
De LPVN is, evenals 11 andere van de 25 overige landelijke huidpatiëntenorganisaties, lid van de koepelorganisatie Huidpatiënten Nederland (HPN).
Huidpatiënten Nederland is aangesloten bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en Ieder(in) (ontstaan uit een fusie van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-raad) en platform VG).
Via HPN is LPVN dus ook aangesloten is bij NPCF en Ieder(in).
HPN werkt nauw samen met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV), het Huidfonds en de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.

Sinds eind 2016 is de LPVN aangesloten bij de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties), de koepelorganisatie voor zeldzame en genetische aandoeningen in Nederland.

Websites


Huidpatiënten Nederland (HPN): www.huidpatienten-nederland.nl
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF): www.npcf.nl
Ieder(in): www.iederin.nl
(ontstaan uit een fusie van Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad)en platform VG)
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV): www.nvdv.nl
Stichting Nationaal Huidfonds: www.huidfonds.nl
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten: www.huidtherapie.nl
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG ): www.nvog.nl
Nederlandse Vereniging voor VulvaPathologie (NVvVP): www.vulvapoli.nl
VSOP voor Zeldzame en genetische aandoeningen: www.vsop.nl