Deelname koepels

en samenwerking met andere huidorganisaties

De LPVN is, evenals 8 andere van de 29 landelijke huidpatiëntenorganisaties, lid van de koepelorganisatie Huid Nederland (Huid NL).
Huid NL is aangesloten bij de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) (de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte). Via Huid NL is de LPVN ook aangesloten bij de Patientenfederatie Nederland en Ieder(in). Klik hier voor een verklaring van lidmaatschap van Ieder(in).

Huid NL werkt nauw samen met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV), het Huidfonds en de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.

Sinds eind 2016 is de LPVN aangesloten bij de VSOP: patiëntenkoepel voor zeldzame en genetische aandoeningen.