Lichen Planus aan de nagels

LP aan de nagels komt niet zoveel voor. Bij ongeveer 10% van de patiënten met andere vormen van LP zijn ook de nagels aangetast. Bij LP in het haar of aan de nagels zijn kale plekken en/of beschadiging aan nagels helaas vaak blijvend.

De symptomatologie is uiteenlopend en niet altijd specifiek voor LP. Ze kunnen ook bij andere huidziekten voorkomen. Klassiek voor lichen planus is het pterygium unguium (een aanhechting, ingroei van weefsel (huid) aan een beschadigde nagel.
Suggestief voor lichen planus is de combinatie van dunne gespleten nagels distaal met een zwelling en opbolling van het proximale deel van de nagel (ontstoken nagelmatrix), trachyonychia (dunne nagels met een ruw oppervlak), onychorrhexis (kwetsbare nagels, brittle nails, met groeven en/of splijting), en longitudinale groeven (longitudinal ridges) of als distale splijting (onychoschisis) of als allebei. Het is een afwijking die normaal is bij het ouder worden maar ook zonder oorzaak kan voorkomen of secundair aan diverse huidziekten waaronder lichen planus.

lp13-protectwyjqcm90zwn0il0-focusfillwzi5ncwymjisinkildm2xqNagelafwijkingen bij lichen planus

– onychorrhexis (kwetsbare nagels, brittle nails, met groeven en/of splijting)

– trachyonychia (dunne nagels met een ruw oppervlak)– zwelling en opbolling van het proximale deel van de nagel

– pterygium (meegroeien dorsale huid over proximaal deel nagel)

– lichen-planus-matrix-protectwyjqcm90zwn0il0-focusfillwzi5ncwymjisingildfdlongitudinale groeven (longitudinal ridging)

– transversale groeven

– onychoschysis (splijting aan het einde van de nagel)

– longitudinale splijting (in de lengterichting gespleten nagel)

– transversale splijting (in de dwarse richting gespleten nagel)

– onychomadesis (proximale loslating van de nagel)

lichenplanus-nail1-protectwyjqcm90zwn0il0-focusfillwzi5ncwymjisingildfdanonychia (ontbreken / totale uitval van de nagel)

– hyperkeratotische nagels

– dystrofische nagels 

Behandeling

De behandeling is gericht op verlichting van de klachten. De meest toegepaste behandelmethoden zijn ontstekingsremmende middelen: corticosteroïden en/of calcineurine-remmers in de vorm van zalven en crèmes; lichttherapie en vitamine A-preparaten.
Sommige mensen hebben baat bij alternatieve en homeopathische middelen maar het effect hiervan is niet aangetoond in de wetenschappelijke literatuur.

Ervaring teruggemeld door leden

Een van onze leden kreeg van de dermatoloog het advies, om in ernstige tijden (als de nagels dreigden los te gaan zitten) een beetje dermovatezalf onder de nagels te smeren.

Bij iemand anders bleek een combinatie van verschillende penicilline kuren ivm kaakontstekingen een gunstig effect op de nagels te hebben.