Limaatschap, contributie en opzeggen

Word lid voor € 25,- per jaar. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 1 januari en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Bij lid worden vanaf 1 november ben je automatisch lid tot en met 31 december van het volgend jaar. Mocht je toch willen opzeggen, dan kan dat voor 1 december met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar.

Voordelen voor leden

Het grootste deel van de informatie op deze site is voor iedereen toegankelijk. We willen onze kennis en informatie graag met iedereen delen, zodat lichen planus bekender en daardoor sneller herkend en erkend wordt.

Toch kiezen we ervoor een aantal zaken alleen aan onze leden aan te bieden. Bijvoorbeeld toegang tot het forum en voorlichtingsbijeenkomsten en gespreksgroepen (indien gewenst samen met hun partner). Leden ontvangen onze digitale ledenberichten en nieuwsbrief en het magazine ‘HEELdeHUID’. Via de website hebben leden toegang tot eerdere uitgaves van ledenberichten, nieuwsbrieven, lezingen en andere relevante publicaties.

 

Voorwaarden lidmaatschap

Je hebt de volgende gegevens doorgegeven:

Naam (evt. meisjesnaam); adres en woonplaats; telefoonnummer(s); e-mailadres; man/vrouw en geboortejaar. 

Er worden zonder toestemming nooit gegevens van leden aan derden doorgegeven, er wordt zo nodig bemiddeld door de vereniging. Je bent 18 jaar of ouder. Wie jonger is, heeft toestemming nodig van een ouder/wettig vertegenwoordiger.

Je hebt de contributie overgemaakt naar ING-rekening nummer: NL24 INGB 0005 3904 60, t.n.v. Lichen Planus Vereniging Nederland te Wijk bij Duurstede. Hierna ontvangt je je inloggegevens voor het besloten deel van de website.

De contributie bedraagt € 25,00 per jaar. 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot
1 januari. Wie wil opzeggen moet dat doen vóór
1 december. Je wordt dan uitgeschreven per
1 januari van het daarop volgende jaar.

Je kunt ook donateur worden, bijvoorbeeld als partner of familielid van een LP-patiënt. Hiermee versterk je onze positie om ons nog meer in te kunnen zetten en zo mogelijk onderzoek te helpen stimuleren.

 

Lidmaatschap

De LPVN maakt zich sterk voor vroegtijdige diagnose en goede behandeling van lichen planus.  Met jouw (extra) bijdrage help je, om onze invloed in projecten en overleggen, waar de LPVN in participeert, te vergroten. We dragen zorg voor goede voorlichting over LP en willen persoonlijk én online contact tussen mensen met LP bevorderen.

Wil je lid worden van onze vereniging? Vul dan het formulier hieronder in, en klik op de knop Verzenden. Je ontvangt van ons een e-mail ter bevestiging van je aanmelding. Nadat je contributie aan ons hebt overgemaakt, ontvang je je inloggegevens voor toegang tot het ledendeel van de website. 

Je kunt je gebruikersnaam zelf kiezen, deze verschijnt ook in beeld als je berichten plaatst op het forum. 

Bij lid worden vanaf 1 november ben je automatisch lid tot en met 31 december van het volgend jaar.

Algemeen

 

Contact privé

 

Bezoekadres

 

Lidmaatschap

 

Vorm van Lichen Planus

Onderstaand veld is niet een verplicht veld, maar voor onderzoeksdoeleinden en voor gerichte communicatie, is het voor ons belangrijk om te weten welke vorm van lichen planus je hebt:

 

 


Beveiligingscode Beveiligingscode