Contributie

De contributie bedraagt € 25,00 per jaar. Leden die na 1 april lid worden betalen 20 euro, na 1 juli 14 euro en na 1 oktober 8 euro voor het lopende jaar. Na 1 december betaalt u € 25,00 maar dan heeft u ook meteen het lidmaatschap voor het hele volgende jaar betaald.

Voorwaarden lidmaatschap

U hebt de volgende gegevens doorgegeven: Naam (indien van toepassing ook meisjesnaam); adres en woonplaats; telefoonnummer(s); e-mailadres; man of vrouw en (niet verplicht maar wel relevant) uw geboortejaar. Uw leeftijd is relevant voor medewerking aan onderzoek, interview e.d. Er worden zonder toestemming nooit gegevens van leden aan derden doorgegeven, er wordt zo nodig bemiddeld door de vereniging. U bent 18 jaar of ouder. Wie jonger is, heeft toestemming nodig van een ouder/wettig vertegenwoordiger. U hebt uw contributie overgemaakt naar ING-rekening nummer: NL24 INGB 0005 3904 60, t.n.v. Lichen Planus Vereniging Nederland te Wijk bij Duurstede. Hierna ontvangt u uw lidnummer, waarmee u zich kunt registreren voor het ledendeel van de website. De contributie bedraagt € 25,00 per jaar. Leden die na 1 april lid worden betalen 20 euro, na 1 juli 14 euro en na 1 oktober 8 euro voor het lopende jaar. Na 1 december betaalt u € 25 maar dan heeft u ook meteen het lidmaatschap voor het hele volgende jaar betaald. Het lidmaatschap loopt na het jaar van aanmelding telkens voor een kalenderjaar door. Wie wil opzeggen moet dat doen vóór 1 december. U wordt dan uitgeschreven per 1 januari van het daarop volgende jaar. U kunt ook donateur worden, bijvoorbeeld als partner of familielid van een LP-patiënt. Zo bevordert u dat er onderzoek naar Lichen Planus gedaan kan worden. Hiervoor wordt namelijk geen subsidie verstrekt.

 

Toelichting bij aanmeldformulier

Wilt u lid worden van onze vereniging? Vul dan het formulier hieronder in, en klik op de knop Opslaan. U ontvangt van ons per e-mail een bevestiging van uw aanmelding.


Nadat u de ledencontributie aan ons heeft overgemaakt, ontvangt u van ons een bevestiging van ontvangst. U hebt vanaf dat moment toegang tot het ledendeel van de website met ons Forum, Ervaringen van leden en onze Bibliotheek met alle ledenberichten, nieuwsbrieven, lezingen/verslagen en Publicaties over LP. U krijgt die toegang nadat u inlogt op de website met uw gebruikersnaam en uw wachtwoord.

Hieronder wordt aan U gevraagd om uw gebruikersnaam in te vullen. U kunt zelf een voor u passende naam kiezen. Na uw registratie kunt u zelf berichten toevoegen aan ons Forum, en reageren op berichten van anderen.
Nota Bene: Bij al uw berichten zal uw gebruikersnaam in beeld verschijnen. Houdt daar rekening mee bij de keuze van uw gebruikersnaam!

Algemeen

 

Contact privé

 

Bezoekadres

 

Lidmaatschap


Beveiligings code Beveiligings code