Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV):

De oorspronkelijke richtlijn Lichen planus uit 2012 kreeg in 2019 een gedeeltelijke herziening. Deze samenvatting bevat een overzicht van de aanbevelingen over onder andere de behandeling van patiënten met cutane lichen planus (LP), genitale lichen planus, orale lichen planus (OLP), oesofageale lichen planus, lichen planopilaris (LPP, waarbij de huid rond de haarzakjes is aangedaan), en lichen planus van de nagels.


Richtlijn Lichen Planus 2021 

Bijlagen bij Richtlijn Lichen Planus 2021

Patientenfolder NVDV 2020 Lichen Planus