Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
Richtlijn Lichen Planus 2012 

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) 
Samenvatting Richtlijn Lichen Planus 2015

In opdracht van de LPVN door Stichting Aquamarijn (2014)
Onderzoek naar de implementatie van de richtlijn Lichen Planus