De LPVN heeft een Medische Adviesraad (MAR) met specialisten uit verschillende (para)medische disciplines. Dit omdat de behandeling van LP onder verschillende specialismen kan vallen. De leden van de MAR hebben allen meegewerkt aan de totstandkoming en de herziening van de Behandelrichtlijn Lichen Planus.

De leden van de Medische Adviesraad zijn: