Contributie

De contributie bedraagt € 25,00 per jaar. Leden die na 1 april lid worden betalen 20 euro, na 1 juli 14 euro en na 1 oktober 8 euro voor het lopende jaar. Na 1 december betaalt u € 25,00 maar dan heeft u ook meteen het lidmaatschap voor het hele volgende jaar betaald.

Voorwaarden lidmaatschap

U hebt de volgende gegevens doorgegeven: Naam (indien van toepassing ook meisjesnaam); adres en woonplaats; telefoonnummer(s); e-mailadres; man of vrouw en (niet verplicht maar wel relevant) uw geboortejaar. Uw leeftijd is relevant voor medewerking aan onderzoek, interview e.d. Er worden zonder toestemming nooit gegevens van leden aan derden doorgegeven, er wordt zo nodig bemiddeld door de vereniging. U bent 18 jaar of ouder. Wie jonger is, heeft toestemming nodig van een ouder/wettig vertegenwoordiger. U hebt uw contributie overgemaakt naar ING-rekening nummer: NL24 INGB 0005 3904 60, t.n.v. Lichen Planus Vereniging Nederland te Houten. Hierna ontvangt u uw lidnummer, waarmee u zich kunt registreren voor het ledendeel van de website. De contributie bedraagt € 25,00 per jaar. Leden die na 1 april lid worden betalen 20 euro, na 1 juli 14 euro en na 1 oktober 8 euro voor het lopende jaar. Na 1 december betaalt u € 25 maar dan heeft u ook meteen het lidmaatschap voor het hele volgende jaar betaald. Het lidmaatschap loopt na het jaar van aanmelding telkens voor een kalenderjaar door. Wie wil opzeggen moet dat doen vóór 1 december. U wordt dan uitgeschreven per 1 januari van het daarop volgende jaar. U kunt ook donateur worden, bijvoorbeeld als partner of familielid van een LP-patiënt. Zo bevordert u dat er onderzoek naar Lichen Planus gedaan kan worden. Hiervoor wordt namelijk geen subsidie verstrekt.

 

Lichen Planus Vereniging Nederland

U kunt het onderstaande formulier gebruiken om ons een bericht te sturen.

Wilt u lid worden van onze vereniging, klik dan op:

Ik wil lid worden van de vereniging

Beveiligingscode Beveiligingscode

 

Bij velden met een * is een antwoord verplicht.

Na verzending ontvangt u ter bevestiging een automatisch gegenereerd e-mailbericht dat uw lidmaatschap per 31 december van het lopende jaar zal worden beëindigd mits verzonden voor 1 december van dat jaar en er geen contributie achterstand bestaat.