Uitgave 2017 Lichen Planus Vereniging Nederland
Algemene Brochure Lichen Planus Vereniging Nederland

Uitgave 2019 Lichen Planus Vereniging Nederland
brochure-wat-is-lichen-planus-2019.pdf

Uitgave 2016 Lichen Planus Vereniging Nederland

Lijf en Leven met Lichen Planus – Ervaringsdeskundigen aan het woord

Uitgave 2019 Lichen Planus Vereniging Nederland
brochure-olp-uitgave-januari-2019.pdf

Onderzoek in opdracht van de LPVN door ResearchNed (2017)
Eindrapport Ledenenquete LPVN 2 2017

Onderzoek in opdracht van de LPVN door ResearchNed (2014)
Presentatie Ledenenquete LPVN 2013