Bestuurswijziging april 2019

Geplaatst op 30-04-2019  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Sylvia Groot

Bestuurswisseling 2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 6 april jl. is voorzitter Harry van Straalen na een bestuursperiode van 6 jaar afgetreden. Hij is benoemd tot erelid van de vereniging. Bestuur en leden danken hem voor zijn toewijding, zijn tomeloze inzet en het vele werk wat hij voor de vereniging heeft verricht.

Sylvia Groot is benoemd tot voorzitter – vooralsnog naast haar huidige functie als secretaris.
Patricia Rous is benoemd tot algemeen bestuurslid/bestuurscoordinator beurzen en lotgenotencontact.
Josee Beets zet haar penningmeesterschap voort.

Het bestuur wordt ondersteund door Ineke Rohaan, die al vele jaren op de achtergrond een deel van de taken van de secretaris voor haar rekening neemt.

Ondanks diverse oproepen aan de leden om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie – waaronder het voorzitterschap – had zich voor de vergadering helaas niemand gemeld. Gelukkig hebben inmiddels enkele leden aangegeven dat ze mee willen gaan lopen met het bestuur, om te bekijken of en welke rol zij daarin kunnen/willen gaan vervullen en hebben anderen zich aangemeld als vrijwilliger. Dit is door het nieuwe bestuur dankbaar aanvaard, het maakt dat wij de toekomst positief tegemoet gaan!

Op de pagina "bestuur-stelt-zich-voor"  krijgt u een indruk wie de mensen zijn die het beleid van de LPVN de komende tijd gaan vormgeven.