Meedoen

Geplaatst op 27-03-2019  -  Categorie: Archief

Waar ik vanmorgen aan dacht toen ik de krant opensloeg, was hoe de plannen van de nieuwe regering zullen uitpakken voor chronisch zieken en mensen met aandoeningen. Ik ben er niet gerust op als ik alle plannen zo lees.
Van 5 tot 13 november 2010 was de week van de Chronisch Zieken, een week waarin volop aandacht wordt besteed aan deze zeer diverse groep. Wanneer je ziet dat de regering steeds meer gaat bezuinigen op ziektekosten en we het steeds gewoner moeten gaan vinden dat we behandeling en medicijnen zelf gaan betalen, dan is een dergelijke week heel erg waardevol!

Deze week van de Chronisch Zieken wordt elk jaar georganiseerd en de hele week zit vol met activiteiten op het gebied van sport, beweging, creativiteit en verwenactiviteiten en diverse patiëntenorganisaties geven voorlichting over ziektes en aandoeningen. Kijk maar eens op www.chronischziek.nl. Het zou ook voor de Lichen Planus Vereniging een mooi moment zijn om samen met andere patiëntenorganisaties op het gebied van huidaandoeningen in het land activiteiten te organiseren, ware het niet dat we daar ook enthousiaste mensen voor nodig hebben die dit soort activiteiten wíllen organiseren. Aan enthousiaste mensen ontbreekt het nog wel eens, dus bij deze een oproep om u aan te melden om mee te helpen of in het bestuur mee te draaien! Patiëntenorganisaties zullen namelijk een steeds grotere rol moeten gaan spelen in voorlichting
over ziektes en in de belangenbehartiging, nu de regering steeds minder vanzelfsprekend voor zijn burgers zorgt.
Voorlichting en belangenbehartiging richting beleidsmakers om duidelijk te maken dat de aandoening die je hebt geen flauwekulletje is maar blijvend en beperkend is voor je dagelijks leven. Dat je er echt niet zelf voor kiest om een aandoening te hebben en dat je er al helemaal niet voor kiest om ook nog eens krom te moeten liggen voor het betalen van behandelingen.


Laat uw stem dus niet verloren gaan maar help mee!