OLP, een nieuwe richtlijn

Geplaatst op 29-07-2021  -  Categorie: Algemeen

De nieuwe richtlijn voor orale lichen planus (OLP) verschijnt dit jaar in een vernieuwde vorm. Deze nieuwe versie wordt ook ondersteund door tandartsen. Logisch en goed, want tandartsen zien OLP vaak als eerste. Lees hier verder wat lichen planus is en hoe je het kan behandelen.

Het artikel uit het blad TP (Tandartspraktijk) gaat in op wat lichen planus is, op welke plaatsen op het lichaam het voorkomt en hoe het zich manifesteert. Vanzelfsprekend richt het artikel zich vooral op OLP. Het ziektebeeld van OLP komt twee keer zoveel bij vrouwen voor als bij mannen en manifesteert zich meestal op latere leeftijd. De screening op OLP is zeer belangrijk, LP staat immers bekend als een premaligne aandoening. Hoewel de kans op maligniteiten klein is, is het wel zaak dat OLP-patiënten regelmatig door een MKA-arts of door een dermatoloog worden gecontroleerd om eventuele maligniteiten vroegtijdig vast te stellen.

Het artikel gaat verder in op het verschil tussen OLP en OLL en hoe de tandarts dit kan herkennen.

In het artikel wordt tevens aangekaart dat er niet veel onderzoek wordt gedaan naar LP. De reden die hiervoor wordt gegeven is dat de aandoening niet belangwekkend genoeg is. Ofwel er gaan niet veel mensen dood aan deze ziekte. Het ontbreken van onderzoek betekent ook dat er nog geen duidelijke oorzaak van de huidaandoening bekend is. Daardoor is er ook nog geen medicijn en is het voor de farmaceutische industrie niet interessant genoeg om onderzoek naar LP te financieren.

Zolang er geen duidelijke oorzaak is, is therapie vooral gericht op het onderdrukken en voorkomen van symptomen. Het artikel beschrijft behandelmethodes een casus van een patiënt met ernstige parodontale problemen.

Concluderend wordt vermeld dat patiënten vaak jaren kampen met klachten voor het als LP herkend wordt. De Lichen Planus Vereniging (LPVN) heeft veel informatie over OLP. Naast verwijzing naar een behandelaar is het goed om de patiënt te verwijzen naar de LPVN voor informatie en lotgenotencontact.

 

Bron: TP, auteur Theo H. Breedveld (uvA 1982), algemeen practicus in een praktijk in Tiel en lid van de richtlijncommissie Lichen Planus.

Download hier het volledige artikel.