Wij zorgen voor jou, zorg jij voor toestemming

Geplaatst op 13-12-2023  -  Categorie: Algemeen  -  Bron:

Het belang van het delen ven medische gegevens

 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een publiekscampagne gestart over het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische gegevens. 

Met de campagne ‘Wij zorgen voor jou, zorg jij voor toestemming?’ informeert het ministerie van VWS inwoners vanapotheek-toestemming Nederland over de keuzemogelijkheden en hoe zij toestemming kunnen geven voor het delen. Zonder toestemming van de patiënt kan een zorgverlener de medische gegevens niet met andere betrokken zorgverleners delen en kan de behandelende arts gegevens niet direct inzien. Met name in het geval van spoed is toestemming van de patiënt van groot belang. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren aan het opvragen van gegevens en hoeft de patiënt niet zijn eigen medische gegevens paraat te hebben.

Sinds de invoering van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is het voor zorgverleners verplicht om medische gegevens elektronisch uit te wisselen. Het is daarbij essentieel dat dit veilig en betrouwbaar gaat. In de wet is vastgelegd dat voor een belangrijk deel van deze uitwisselingen een uitdrukkelijke toestemming van de patiënt nodig is.

Je kunt nu toestemming geven via een formulier, telefonisch of tijdens een afspraak met een individuele zorgverlener. Hierdoor hebben zowel patiënt als zorgverlener geen goed overzicht van welke toestemmingen aan welke zorgverlener(s) gegeven is. Mitz, een landelijke online toestemmingsvoorziening biedt hier uitkomst. Via MijnMitz.nl – MijnMitz heeft geen app – kunnen mensen gemakkelijk hun toestemmingen regelen en beheren.

Nog niet alle zorgverleners gebruiken Mitz. Veel zorgverleners sluiten zich de komende tijd aan. Het is belangrijk dat mensen alvast hun keuze registreren zodat zorgverleners die zich aansluiten bij Mitz direct de toestemmingskeuze kunnen inzien.

Medicatiefouten

Het niet compleet hebben van de medische informatie van een patiënt kan leiden tot verkeerde beoordelingen en behandelingen. Marcel Heldoorn, Hoofd Digitale zorg bij Patiëntenfederatie Nederland: “Dit komt vaker voor dan je denkt. Elke week worden in Nederland meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatiefouten. Dit moet beter worden geregeld.”

Zorgverleners centraal

In de campagne staan diverse zorgverleners centraal. Zo vertelt Domenique haar verhaal. Deze SEH-arts is soms drie kwartier aan het bellen is om medische dossiers op te vragen bij andere ziekenhuizen. Tijd die ze liever besteedt aan het behandelen van patiënten. En dan hebben we het nog niet over de tijd, dat haar telefoonlijn bezet is, waardoor ambulances of huisartsen haar niet kunnen bereiken.